O nas

I Forum Kobiet Powiatu Pleszewskiego

W dniu 17.05.2011 roku w auli Zespołu Szkół Przyrodniczo-Politechnicznych w Marszewie odbyło się I Forum Kobiet Powiatu Pleszewskiego.

100_0541

W spotkaniu tym udział wzięło 160 pań, mieszkanek sześciu gmin powiatu pleszewskiego, reprezentantek różnych grup zawodowych i społecznych.

100_0572

Na forum przybyli zaproszeni goście. Wicemarszałek Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej Pani Ewa Kierzkowska. Poseł RP Pan Józef Racki oraz Starosta Pleszewski Pan Michał Karalus.

kierz7

Pani Marszałek wyraziła swoje zadowolenie i podziw dla pań, które przejawiły inicjatywę powołania Stowarzyszenia Forum Kobiet, zachęcała kobiety do aktywności społecznej, zawodowej, jak i politycznej.

kierz6

Starosta Pleszewskie Michał Karalus przedstawił prezentację na temat: „Roli kobiet w współczesnym świecie, w Polsce oraz w powiecie pleszewskim.”

100_0552

Ewelina Fajka przedstawiła projekt Statutu i zakres działalności przyszłego Stowarzyszenia.

100_0567

Zebranie Założycielskie Stowarzyszenia „Forum Kobiet Powiatu Pleszewskiego”

W dniu 28 września 2011 roku w auli Zespołu Szkół Przyrodniczo-Politechnicznych CKU w Marszewie odbyło się zebranie założycielskie naszego Stowarzyszenia. Uczestniczyły w nim 34 panie z całego Powiatu, które w deklaracjach wyraziły wolę przystąpienia do naszego Forum.

100_1041Zebranie poprowadziła jego inicjatorka – Starszy Doradca WODR w Poznaniu i Radna Rady Powiatu w Pleszewie – Jolanta Pankowiak.

Na zebraniu podjęłyśmy ważne decyzje organizacyjne. Ustaliłyśmy, że nasza organizacja – pod nazwą Stowarzyszenie „Forum Kobiet Powiatu Pleszewskiego” – będzie miała swoją siedzibę w Starostwie Powiatowym w Pleszewie, przy ulicy Poznańskiej 79. Składkę członkowską – w wysokości 20 zł – będziemy uiszczać raz w roku.

Ewelina Fajka – Sołtys wsi Strzydzew i pracownik biura Stowarzyszenia „Wspólnie dla Przyszłości” – przestawiła nam główne cele stowarzyszenia, podstawy prawne działania oraz formalności związane z jego rejestracją w KRS. Uchwaliłyśmy statut. Wybrałyśmy Zarząd i Komisję Rewizyjną.

Do Zarządu wytypowałyśmy ze swojego grona na:

  • Prezesa Zarządu: Jolantę Pankowiak – z Dobrzycy,
  • Wiceprezesa Zarządu: Ewelinę Fajkę – ze Strzydzewa (gm. Czermin),
  • Skarbnika: Marię Welke – z Nowolipska (gm. Chocz),
  • Sekretarza: Marlenę Świątek – z Pleszewa,
  • Członków Zarządu: Stefanię Kaźmierską – z Toporowa (gm. Gizałki) oraz Agnieszkę Góralczyk – z Kościelnej Wsi (gm. Gołuchów).

Do Komisji Rewizyjnej – na Przewodniczącą – powołałyśmy Aldonę Grad z Dobrzycy, a na Członków: Halinę Zając z Kowalewa i Monikę Lebiodę z Rokutowa.

Rejestracja Stowarzyszenia „Forum Kobiet Powiatu Pleszewskiego”

Z dniem 15 listopada 2011 roku nasze Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Poznaniu:

„Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS Wpis do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji Oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej: KRS nr 0000401659 z dnia 15.11.2011 r.”