Polityka Prywatności

Administratorem Państwa danych osobowych jest Forum Kobiet Powiatu Pleszewskiego z siedzibą w Pleszewie przy ul. Poznańskiej 79, 63-300 Pleszew („Administrator”, „Serwis” lub „Forum”). Kontakt z Administratorem jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej: biuro@fkpp.org.pl.

Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, w celu wykonywania zawartej z Państwem umowy na potrzeby:

 1. korzystania ze świadczonej usługi forum,
 2. kontaktowania się z Państwem w związku ze świadczoną usługą,
 3. obsługi technicznej Państwa konta w Serwisie.

W powyższych celach Serwis może przetwarzać następujące dane:

 1. imię i nazwisko,
 2. adres e-mail,
 3. adres IP połączenia.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania zawartej z Państwem umowy, tj. do momentu wyrejestrowania Państwa konta z Serwisu lub do momentu złożenia przez sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Przysługuje Państwu prawo do:

 1. dostępu do danych osobowych,
 2. sprostowania danych osobowych,
 3. usunięcia danych osobowych,
 4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 5. wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
 6. przenoszenia danych,
 7. wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych),
 8. wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Państwa dane osobowe zostają przekazane dobrowolnie, a zgromadzenie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy oraz jej wykonywania.

Dane osobowe przekazywane są następującym podmiotom:

 1. Digital Ocean, LLC, z siedzibą w 101 Avenue of the Americas, 10th Floor, New York, NY, 10013, Stany Zjednoczone — w celu przechowywania danych osobowych na serwerze,

Dla zapewnienia jakości usług dane osobowe mogą być przekazywane dostawcom usług informatycznych oraz podmiotom zapewniającym wsparcie oraz działanie narzędzi i systemów informatycznych Administratora, usług kurierskich zakupionych przez Państwo towarów, a także podmiotom współpracującym przy prowadzeniu akcji marketingowych oraz organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

Zapytania HTTP kierowane do serwisu są przechowywane. Logowane są następujące informacje:

 • czas nadejścia połączenia,
 • adres IP z którego nadeszło połączenie,
 • informacje o przeglądarce i systemie operacyjnym użytkownika,
 • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
 • adres URL zapytania.

Dane te nie są łączone z konkretnymi osobami odwiedzającymi Serwis. W celu zapewnienia jakości Serwisu, analizujemy pliki z logami w celu określenia, czy na stronie nie pojawiły się błędy. Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania Serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Wykorzystanie plików cookies

Cookies własne wykorzystujemy w celu utrzymania sesji w serwisie oraz zapewnienia poprawności działania forum.

Nie są wykorzystywane cookies podmiotów trzecich.