Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Stowarzyszenia Forum Kobiet Powiatu Pleszewskiego

11.01.2020

W dniu 10 stycznia br.  w sali Ośrodka Kultury w Czerminie  odbyło się zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Stowarzyszenia Forum Kobiet Powiatu Pleszewskiego. W zebraniu Udział wzięło 67 członkiń oraz zaproszeni Goście. Zebranie otworzyła i przywitała członkinie Prezes Stowarzyszenia Jolanta Pankowiak. Na przewodniczącą zebrania została wybrana Ewelina Fajka a sekretarzem Maria Ostrysz. Prezes Stowarzyszenia przedstawiła sprawozdanie  w formie prezentacji multimedialnej. Przedstawiono również działania jakie miały miejsce na przestrzeni 4 lat. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Aldona Grad odczytała protokół. Członkinie Stowarzyszenia sprawozdania zatwierdziły jednogłośnie i udzieliły absolutorium ustępującemu Zarządowi i Komisji Rewizyjnej.  Został też zaproponowany plan działania na 2020 rok.

Następnie przeprowadzono wybory do Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Po zgłoszeniu kandydatur i ich przegłosowaniu ukonstytuował się Zarząd Stowarzyszenia i Komisja Rewizyjna.

Zarząd Stowarzyszenia

Prezesem Stowarzyszenia została ponownie wybrana Jolanta Pankowiak,

Wiceprezesem Ewelina Fajka,

Sekretarzem Maria Ostrysz,

Skarbnikiem Zofia Seidel,

Członkiem Zarządu Stefania Kaźmierska,

Członkiem Zarządu Halina Zając.

Komisja Rewizyjna:

Przewodnicząca Aldona Grad,

Członek Eugenia Poczta,

Członek Renata Garsztka.

Następnie odbył się poczęstunek przygotowany przez członkinie Stowarzyszenia oraz spotkanie  Noworoczne.